Boknings- och infotel:
Husvagn och camping: 0321-10001, 0709-311313
Stugbyn: 0736-319 009
E-post: info@prangenscamping.se

Prångens Camping • Box 217 • 523 25 Ulricehamn

 
 
 

BRANDGATOR är på kartan markerat med svart. Där är det helt förbjudet att parkera. Förvissa dig om att du vet var närmaste
BRANDSLÄCKARE finns. Grillning ska ske i slutna kärl, avgränsade från marken!
Vänligen visa aktsamhet!!

Numrerad plats är EN EL-plats! Elkabel får ej dras utanför tomten. Vänligen respektera detta. Håll alltid elskåpet låst.

Sortera glas/flaskor i särskild container.

Tack för visad hänsyn!